Filter by game type

April 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
39
31
Mar 31, 2024
1
Apr 1, 2024
2
Apr 2, 2024
3
Apr 3, 2024
4
Apr 4, 2024
5
Apr 5, 2024
6
Apr 6, 2024
(B) V Lacrosse @ Harrison (11:00 AM) (B) JV Lacrosse v. Harrison (11:00 AM) Harrison: New Rochelle High School
39
40
7
Apr 7, 2024
8
Apr 8, 2024
9
Apr 9, 2024
(B) JV Baseball @ John Jay HS/ Van Wyck JHS (4:45 PM) (B) V Baseball v. John Jay HS/ Van Wyck JHS (6:00 PM)
10
Apr 10, 2024
11
Apr 11, 2024
(B) V Tennis v. Harrison (4:30 PM)
12
Apr 12, 2024
13
Apr 13, 2024
40
41
14
Apr 14, 2024
15
Apr 15, 2024
(B) V Tennis @ Harrison (4:30 PM) (G) V Softball @ Roy C Ketcham/ Wappingers JHS (5:00 PM)
16
Apr 16, 2024
17
Apr 17, 2024
POSTPONED: (G) JV Lacrosse @ Harrison (6:30 PM)
18
Apr 18, 2024
19
Apr 19, 2024
20
Apr 20, 2024
41
42
21
Apr 21, 2024
22
Apr 22, 2024
23
Apr 23, 2024
24
Apr 24, 2024
25
Apr 25, 2024
26
Apr 26, 2024
27
Apr 27, 2024
42
43
28
Apr 28, 2024
29
Apr 29, 2024
(B) JV Baseball v. Roy C Ketcham/ Wappingers JHS (4:30 PM) (B) V Baseball @ Roy C Ketcham/ Wappingers JHS (5:00 PM)
30
Apr 30, 2024
1
May 1, 2024
(B) F Baseball @ TBD (4:30 PM) Harrison: JV Baseball Field (G) V Lacrosse @ Harrison (5:00 PM)
2
May 2, 2024
(B) V Golf @ Valhalla (4:30 PM) (G) JV Softball v. Harrison (4:30 PM) (G) V Softball @ Harrison (4:30 PM) (B) JV Baseball v. Harrison (4:30 PM) (B) V Baseball @ Harrison (4:30 PM)
3
May 3, 2024
(G) V Softball v. Harrison (4:30 PM) POSTPONED: (G) JV Softball @ Harrison (4:30 PM)
4
May 4, 2024
43