Filter by game type

Dec 14, 2021 Month Week

Tue
(B) JV Basketball v. Solvay (TBD) Oswego Wrestling Program @ Oswego HS Weight Room (2:30 PM) RESCHEDULED TO Jan 28, 2022: (B) V Bowling @ Fulton (3:30 PM) (B) V Swimming/Diving v. Fayetteville-Manlius (5:00 PM) Football Lifting @ Oswego HS Weight Room (5:00 PM) CANCELLED: Oswego Youth Basketball Association (Fitzhugh Gym) @ Fitzhugh Park Elem (5:30 PM) CANCELLED: Oswego Laker Swim Club @ Oswego MS-Pool (6:00 PM) CANCELLED: Oswego Youth Wrestling Club @ Oswego MS Upper Gym (6:00 PM) Winter Guard @ Oswego HS-Old Gym (6:00 PM) CANCELLED: Oswego Laker Swim Club @ Oswego HS-Pool (6:00 PM) (B) V Ice Hockey @ Whitesboro (7:00 PM) Whitesboro: Whitestown Ice Rink